Skip to main content
Institute of Dentistry - Faculty of Medicine and Dentistry

Diş gelişimi ve sürmesi atlasi

Geniş kapsamlı ve kanıta dayalı bilgi ışığında geliştirilen bu atlas; intrauterin dönemdeki 28. hafta ile 23 yaş arasındaki kişilerde diş gelişimi ve sürmesinin incelenip, yaş tahmini yapabilme amacı ile geliştirilmiştir. Bu atlas, gelişimin devam ettiği yaşlarda, devamlılığı temsil eden bir dizi diyagramı içermektedir.

Veriler, İngiltere Kraliyet Cerrahi Üniversitesi ve Londra Doğal Tarih Müzesinde bulunan koleksiyondan, ölüm yaşı bilinen 72 prenatal ve 104 postnatal iskelet kalıntılarının dişleri incelenerek toplanmıştır (erkek: 91, kadın: 72, cinsiyeti bilinmeyen: 13) 2,3.  Ayrıca veriler toplanırken yaşayan bireylerin dental radyografi arşivlerinden de yararlanılmıştır (erkek: 264, kadın: 264) 4. Atlas oluşturulurken, tüm yaş grupları için diş gelişimi ve sürmesi istatistiksel olarak değerlendirilerek medyan kullanıldı. Diş gelişimi Moorrees, Fanning ve Hunt’a6,5   göre değerlendirildi ve sürme alveoler kemik seviyesine bağlı olarak belirlendi7,8. Araştırmacılar arasındaki güvenilirlik belirlenirken, 755 diş üzerinden  (65 birey) Kappa değeri hesaplandı ve bu değer 0.85 olarak saptandı.

Diyagramlar; son trimesterde aylık diş gelişimini, 40 haftalık gebelik süresinin yaklaşık son 2 haftasını, yaşamın ilk yılı için çeyrek gelişim periyodunu ve sonrasında yıllık diş gelişim periyodunu temsil etmek için çizildi.

Bu atlas internetten indirilebilir ve öğretme amacı ya da kişisel öğrenim için kullanılabilir.

Gelişim aşamasında olan dişlerden yaş tahmini yapabilmek için kullanılan bu atlasın elektronik interaktif yazılımına bu web sitesi aracılığıyla ücretsiz olarak ulaşılabilir.

Diş Atlasının PDF versiyonunu indirin [PDF 1,337KB]


Çeviren:

Dr. Arzu Pinar Erdem
Dt. Sinem Kuru

Istanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics, Capa/Istanbul/TURKEY 


Kaynaklar:

  1. AlQahtani S J (2008). Atlas of tooth development and eruption. Barts and the London School of Medicine and Dentistry. London, Queen Mary University of London. MClinDent.
  2. Stack M V (1960). Forensic Estimation of Age in Infancy by Gravimetric Observations on the Developing Dentition. Journal of the Forensic Science Society 1(1):49-59.
  3. Liversidge H M, Molleson T I (1999). Developing permanent tooth length as an estimate of age. Journal of Forensic Sciences 44:917-920.
  4. AlQahtani S J, Liversidge H M, Hector M P (2010). Atlas of tooth development and eruption. American Journal of Physical Anthropology 142(3):481-90.
  5. Moorrees C F A, Fanning E A, Hunt E E (1963a). Age Variation of Formation Stages for Ten Permanent Teeth. Journal of Dental Research 42:1490-502. 
  6. Moorrees C F A, Fanning E A, Hunt E E (1963b). Formation and Resorption of Three Decideous Teeth in Children. American Journal of Physical Anthropology 21:205-13.
  7. Bengston R G (1935). A study of the time of eruption and root development of the permanent teeth between six and thirteen years. Northwest University Bulletin 35:3-9.
  8. Liversidge H M, Molleson T I (2004). Variation in crown and root formation and eruption of human deciduous teeth. American Journal of Physical Anthropology 123(2):172-80.

Ilişki:

Dr. Sakher Jaber AlQahtani: PhD student
Email: asakher@ksu.edu.sa

Dr. Helen Liversidge: PhD supervisor
Email: h.m.liversidge@qmul.ac.uk

Prof. Mark Hector: PhD supervisor
Email: m.p.hector@dundee.ac.uk 

 

© Telif kayıt numarası: VAu000979741

Back to top