Skip to main content
Institute of Dentistry - Faculty of Medicine and Dentistry

Atlas razvoja i nicanja zuba

Ovaj atlas prikazuje razvoj i nicanje zuba u periodu od 28. tjedna intrauterinog života do 23. godine. Sastoji se od niza dijagrama koji predstavljaju neprekidni slijed razvojnih stadija zuba.1

Razvojni stadiji zuba nastali su analizom 72 prenatalna i 104 postnatalna skeletna ostatka, poznate dobi u trenutku smrti, koji su dio zbirke Royal College of Surgeons of England i Natural History Museum, London, UK (91 muškog spola, 72 ženskog spola i 13 neutvrđenog spola).2,3 Uz skeletne ostatke uzorak obuhvaća i rendgenske snimke zuba živih ispitanika (po 264 oba spola).4 Pri izradi atlasa koristila se sredina stadija razvoja i nicanja zuba u svim dobnim kategorijama. Razvoj zuba određen je prema metodi Moorreesa, Fanninga i Hunta,5,6 a stupanj nicanja procijenjen je u odnosu na rub alveolarne kosti.7,8 Prema Kappa indeksu na 755 zuba (65 ispitanika) mjerna preciznost istraživača iznosila je 0.85.

Dijagrami prikazuju mjesečni razvoj zuba u posljednjem tromjesečju - 30. tjedan, 34. tjedan, 38. tjedan, u vrijeme rođenja, tromjesečni razvoj tijekom prve godine života i potom razvoj za svaku sljedeću godinu.

Ovaj atlas može se preuzeti u elektroničkom obliku i koristiti u edukacijske svrhe.

Elektronički interaktivni program uz ovaj atlas besplatan je i dostupan za upotrebu.

 Preuzimanje elektroničke verzije Atlasa u PDF obliku [PDF 1,357KB]

Preveli:

Prof.prim.dr.sc. Ivana Čuković-Bagić, spec. dječje i preventivne stomatologije, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska E-mail: ivana.bagic@gmail.com

Doc.dr.sc. Tomislav Lauc, spec. ortodoncije, Studij antropologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska E-mail: tomislav.lauc@gmail.com


Literatura

1. AlQahtani S J (2008). Atlas of tooth development and eruption. Barts and the London School of Medicine and Dentistry. London, Queen Mary University of London. MClinDent.

2. Stack M V (1960). Forensic Estimation of Age in Infancy by Gravimetric Observations on the Developing Dentition. Journal of the Forensic science Society 1(1): 49-59.

3. Liversidge HM, T I Molleson. (1999) Developing permanent tooth length as an estimate of age. Journal of Forensic Sciences 44: 917-20.

4. AlQahtani S J, H M Liversidge, M P Hector (2009). Atlas of tooth development and eruption. American Journal of Physical Anthropology 142(3): 481-90.

5. Moorrees C F A, E A Fanning, E E Hunt (1963). Age Variation of Formation Stages for Ten Permanent Teeth. Journal of Dental Research 42: 1490-502.

6. Moorrees C F A, E A Fanning, E E Hunt (1963). Formation and Resorption of Three Deciduous Teeth in Children. American Journal of Physical Anthropology 21: 205-13.

7. Bengston R G (1935). A study of the time of eruption and root development of the permanent teeth between six and thirteen years. Northwest University Bulletin 35: 3-9.

8. Liversidge H M, T I Molleson (2004). Variation in crown and root formation and eruption of human deciduous teeth. American Journal of Physical Anthropology 123(2): 172-80. Registracijski broj zaštite autorskih prava: VAu000979741, http://www.copyright.gov/


Kontakt

Dr. Sakher Jaber AlQahtani: PhD student
E-mail: asakher@ksu.edu.sa

Dr. Helen Liversidge: PhD supervisor
E-mail: h.m.liversidge@qmul.ac.uk

Prof.dr.sc. Mark Hector: PhD supervisor
E-mail: m.p.hector@dundee.ac.uk

Back to top