Skip to main content
Institute of Dentistry - Faculty of Medicine and Dentistry

Atlas rozwoju i wyrzynania się zębów

W oparciu o obszerny materiał źródłowy stworzyliśmy atlas służący do oceny wieku na podstawie rozwoju i wyrzynania się zębów, dla osób pomiędzy 28 tygodniem życia płodowego a 23 rokiem życia. Atlas jest opracowany w formie sekwencji diagramów przedstawiających kolejne, niezachodzące na siebie, fazy wieku rozwojowego 1.

Dane dotyczące rozwoju zębów uzyskano na podstawie analizy uzębienia 72 płodów oraz 104 dzieci i młodych dorosłych – przebadano zeszkieletowane szczątki osób o znanym wieku w chwili śmierci, wybrane spośród zbiorów Royal College of Surgeons of England oraz Natural History Museum w Londynie (płeć męska: 91, płeć żeńska: 72, płeć nieznana: 13) 2,3. Dane uzupełniono również o analizę archiwalnych zdjęć radiologicznych żywych osób (mężczyźni: 264, kobiety: 264) 4. Do opracowania atlasu rozwoju i wyrzynania się zębów użyto wartości median dla wszystkich kategorii wiekowych. Rozwój zębów określono za pomocą metod Moorreesa, Fanninga i Hunta 5,6, zaś wyrzynanie się oceniono w odniesieniu do zarysu kości wyrostka zębodołowego 7,8. Powtarzalność wyników obliczono metodą Kappa z 755 zębów (65 osób) wynosiła 0,85.

Sporządzono diagramy przedstawiające miesięczny rozwój zębów w ostatnim trymestrze ciąży, okres około 2 tygodni przed terminowym porodem (w 40 tygodniu ciąży), kwartalny rozwój w pierwszym roku życia i roczny w okresie późniejszym.

Atlas ten można pobrać i używać do celów dydaktycznych lub nauki indywidualnej.

Elektroniczne interaktywne oprogramowanie do oceny wieku na podstawie rozwoju zębów jest bezpłatne i dostępne pod poniższym adresem.

Załaduj Atlas Zębów jako plik PDF [PDF 1,384KB]


 

 

Przetłumaczony przez:

dr n. med. Katarzyna Wochna, lekarz dentysta
Adiunkt  Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
kontakt: kaj.wochna@gmail.com 

dr n. med. Anna Smędra, lekarz

Adiunkt Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 


Bibliografia:

  1. AlQahtani S J (2008). Atlas of tooth development and eruption. Barts and the London School of Medicine and Dentistry. London, Queen Mary University of London. MClinDent.
  2. Stack M V (1960). Forensic Estimation of Age in Infancy by Gravimetric Observations on the Developing Dentition. Journal of the Forensic Science Society 1(1):49-59.
  3. Liversidge H M, Molleson T I (1999). Developing permanent tooth length as an estimate of age. Journal of Forensic Sciences 44:917-920.
  4. AlQahtani S J, Liversidge H M, Hector M P (2010). Atlas of tooth development and eruption. American Journal of Physical Anthropology 142(3):481-90.
  5. Moorrees C F A, Fanning E A, Hunt E E (1963a). Age Variation of Formation Stages for Ten Permanent Teeth. Journal of Dental Research 42:1490-502. 
  6. Moorrees C F A, Fanning E A, Hunt E E (1963b). Formation and Resorption of Three Decideous Teeth in Children. American Journal of Physical Anthropology 21:205-13.
  7. Bengston R G (1935). A study of the time of eruption and root development of the permanent teeth between six and thirteen years. Northwest University Bulletin 35:3-9.
  8. Liversidge H M, Molleson T I (2004). Variation in crown and root formation and eruption of human deciduous teeth. American Journal of Physical Anthropology 123(2):172-80.

Kontakt

Dr. Sakher Jaber AlQahtani: PhD student
Email: asakher@ksu.edu.sa

Dr. Helen Liversidge, PhD supervisor
Email: h.m.liversidge@qmul.ac.uk

Prof. Mark Hector: PhD supervisor
Email: m.p.hector@dundee.ac.uk 

 

© Numer praw autorskich: VAu000979741

Back to top